Kalite, Gıda Güvenliği ve Çevre Politikası


Üretimimizi gerçekleştirirken;

       İnsan sağlığına uygun gıdaların üretimi ve sunumu için hammadde tedariğinden müşteriye sunuma kadar tüm proseslerde çevreye olan olumsuz etkileri, gıda güvenliği ve kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği açısından oluşabilecek tehlikeleri ve riskleri en aza indirgemek, huzurlu, düzenli ve güvenli çalışma ortamı ve alt yapı sağlamak, yasal gerekliliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak,

       Kalite, sosyal sorumluluk, çevre koruma, gıda güvenliği, helal, kosher, iş sağlığı ve güvenliği için ödün vermemek ve şartlarını sürekli iyileştirmek,

       AR-GE faaliyetlerini etkin olarak uygulamak, sektörel yenilikleri takip ederek her koşulda çevre koruma, gıda güvenliği, helal, kosher, işçi sağlığı, iş güvenliği ve sosyal sorumluluk için çalışma ortamımıza ve alt yapımıza yatırım yapmak, teknolojik olarak en gelişmiş makineleri kullanmak,

       Kaynakları etkin ve verimli kullanarak atık üretimini azaltmak, geri kazanım, geri dönüşüm ve tekrar kullanım imkânlarını uygulamak,

       Araştırmacı, dinamik, teknolojik gelişmeleri izleyen, iş birliği ve takım çalışmasına uygun nitelikli personel istihdam etmek, iç ve dış eğitimlerle kalite, çevre, gıda güvenliği, helal, kosher, iş sağlığı güvenliği ve sosyal sorumluluk konularında sürekli bilinçlendirmek, gıda güvenliği kültürümüzü tüm çalışanların benimsemesini sağlamak,

       Geri bildirimlere karşı duyarlı ve adil olmak ve bu doğrultuda tedarikçilerle, müşterilerle ve tüketicilerle sürekli iş birliği içerisinde olmak, müşteri odaklı bakış açısıyla ve çalışanların katılımıyla tüm şirket içi olanakları kullanarak çözüme odaklanmak, kalitede sürekliliği esas alarak beklentileri en kısa sürede doğru olarak karşılayıp memnuniyet sağlamak,

        Kurumsal kalite, çevre, gıda güvenliği, helal, kosher, iş sağlığı güvenliği ve sosyal sorumluluk politikamızdır.

İşletmemiz bu politika ile ilgili,

-  Hesap verebilirlik

-  Şeffaflık

-  Etik Davranış

-  Tarafların çıkarlarına saygı

-  Hukuk kurallarına saygı

-  Uluslararası davranış normlarına saygı

-  İnsan haklarına saygı prensiplerine sadık kalacağını taahhüt eder.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.